Privacyverklaring MeelopenMBO.nl

MeelopenMBO.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om je aanmelding te kunnen verwerken. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. MeelopenMBO.nl zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de aanmelding.
 
MeelopenMBO.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
  • Als jij je aanmeld bij een mbo school om een dagje mee te lopen, hebben we je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer nodig om de aanmelding te kunnen verwerken en jou van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het gebruik van de website van MeelopenMBO.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot jouw aanmelding en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
MeelopenMBO.nl verkoopt uw gegevens niet
MeelopenMBO.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. MeelopenMBO.nl gebruikt functionele cookies die worden gebruikt voor de werking van deze website.

Onze website bevat links naar andere websites en sites van partners die niet tot MeelopenMBO.nl behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze websites.
 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacyverklaring van MeelopenMBO.nl, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze helpdesk helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.